Skip to content Skip to footer

Τριχόγραμμα Hair Expert

Με το τριχοριζόγραμμα μελετούμε τον κύκλο των τριχών με αποτέλεσμα να φθάνουμε στην ασφαλή διάγνωση του αιτίου της τριχόπτωσης και στη συνέχεια στην κατάλληλη αγωγή. Με την ψηφιακή μικροκάμερα καταγράφεται η συνολική πορεία κατά την διάρκεια της θεραπείας έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη παρακολούθηση του ασθενούς. Η συλλογή λίγων τριχών γίνεται με την βοήθεια λαβίδας και στη συνέχεια εξετάζονται στο κοινό μικροσκόπιο σε μεγέθυνση Χ10-Χ15 ή με ειδικό ψηφιακό μικροσκόπιο και ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Στα φυσιολογικά άτομα βρίσκονται 80%-85% αναγενείς θύλακοι, 1%-2% καταγενείς και 10%-20% τελογενείς. Αν και στα φυσιολογικά άτομα δεν συναντούμε συνήθως δυστροφικούς θυλάκους ένα ποσοστό 1%-2% δεν κρίνεται παθολογικό εύρημα. Το αναγενές στάδιο είναι η φάση ανάπτυξης της τρίχας με έντονη δραστηριότητα του θυλάκου, έχει διάρκεια 2-6 χρόνια και σε αυτό το στάδιο βρίσκονται το 85% των τριχών της κεφαλής. Το καταγενές στάδιο είναι το ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο όπου γίνεται η προετοιμασία του θυλάκου για την απόπτωση της τρίχας, διαρκεί 2 εβδομάδες και βρίσκεται το 1% των τριχών. Το τελογενές στάδιο είναι η φάση ανάπαυσης της τρίχας με αδρανοποίηση και στη συνέχεια πτώση. Διαρκεί 3-4 μήνες. Δυστροφικές τρίχες βρίσκουμε σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως σε διάφορα λοιμώδη νοσήματα, στην τριχοτιλλομανία, μετά από χημειοθεραπεία αντιπηκτικά, στην γυροειδή και ανδρογενετική αλωπεκία.

Φωτοτριχόγραμμα: Τι Είναι

Το φωτοτριχόγραμμα αποτελεί σύγχρονη μη επεμβατική μέθοδο εκτίμησης των παραμέτρων της τρίχας.
Αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο διάγνωσης και παρακολούθησης της πορείας των μη ουλωτικών μορφών αλωπεκίας και μπορεί συχνά να αντικαταστήσει το κλασικό τριχοριζόγραμμα, μέθοδος η οποία περιλαμβάνει το «τράβηγμα» περίπου 100 τριχών και την εξέτασή τους κάτω από ένα μικροσκόπιο.
Ένα από τα πιο εξειδικευμένα και προηγμένα προγράμματα για φωτοτριχόγραμμα είναι το σύστημα Hair Expert του Ψηφιακού Δερματοσκοπίου microDERM.
Το Microderm Hair Expert έχει σχεδιαστεί για την ανάλυση των αλλαγών στον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους διαταραχών της τρίχας, οι οποίες αναγνωρίζονται από τις αλλαγές στις παρακάτω παραμέτρους:

  • πάχος
  • διάμετρος
  • ταχύτητα ανάπτυξης
  • αναλογία τελογενών – αναγενών τριχών
Εξέταση 

Η τεχνολογία του φωτοτριχογράμματος βασίζεται κυρίως στο ρυθμό ανάπτυξης (mm/ημέρα) και την αναλογία αναγενών και τελογενών τριχών χρησιμοποιώντας 2 φωτογραφίες της προεπιλεγμένης περιοχής του τριχωτού τραβηγμένες μέσα σε 2 μέρες.
Για το λόγο αυτό, κόβουμε τις τρίχες στην επιθυμητή περιοχή (σε 1 εκατοστό του τριχωτού της κεφαλής) με στόχο να τραβήξουμε την ίδια περιοχή έπειτα από 2 ημέρες, χρησιμοποιώντας την ίδια μεγέθυνση. Οι φωτογραφίες αυτές, έπειτα, αξιολογούνται μέσω του εξειδικευμένου συστήματος ανάλυσης τριχών στον υπολογιστή.
Με αυτόν τον τρόπο, οι τρίχες μπορούν να παρατηρηθούν χωρίς να διαταραχθεί ο κύκλος ανάπτυξης τους, σε αντίθεση με το τριχόγραμμα όπου οι τρίχες αποσπώνται από το τριχωτό της κεφαλής.

Πότε Ενδείκνυται Η Εξέταση Του Φωτοτριχογράμματος;

Το φωτοτριχογράμμα συμπληρώνει τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Η λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού (αυτοάνοσα, λήψη φαρμάκων, πρόσφατες επεμβάσεις, άλλες παθήσεις), ο εργαστηριακός έλεγχος για αναιμία, Β12, φυλικό οξύ και σίδηρο, καθώς και επίσης και ορμονολογικός έλεγχος στις γυναίκες οφείλουν να συνδυάζονται με την ειδική αυτή εξέταση.

Το Φωτοτριχογράμματα Μας Βοηθά:
  • στη διερεύνηση των αιτίων της αλωπεκίας, εξασφαλίζοντας τη σωστή διάγνωση του αιτίου της τριχόπτωσης
  • στην αντιμετώπιση των διάφορων παθήσεων του τριχωτού της κεφαλής, επιλέγοντας την αποτελεσματικότερη θεραπεία ανά περίπτωση καθώς και
  • στην παρακολούθηση της θεραπείας, καθώς έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής της συνολικής πορείας, τη δυνατότητα σύγκρισης και εκτίμησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών περιλαμβάνει τη μελέτη του ιστορικού συνδυαστικά με την εξέταση του φωτοτριχογράμματος.
Ακόμη, μπορεί να αξιοποιηθεί στη μελέτη της ανδρογενετικής αλωπεκίας και της διάχυτης αλωπεκίας αλλά και στη παρακολούθηση της θεραπείας στην υπερτρίχωση και το δασυτριχισμό.

Leave a comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο